Article

LT

dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: Maria kwam zonder de erfzonde ter wereld

ID: 185412081288

Onbevlekte Ontvangenis

De Onbevlekte Ontvangenis, geschilderd in 1630-35 door Francisco de Zurbarán (Museo del Prado, Madrid)De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Rooms-katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast. Zij ontving, met andere woorden, een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige Verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast.

Het dogma werd op 8 december 1854 afgekondigd door Paus Pius IX en zette onder Rooms Katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang.

Omdat het dogma niet expliciet vermeld wordt in de bijbel, wordt het door de protestantse kerken afgewezen. Katholieken wijzen daarop dat er in de Bijbel een passage staat, waarin God zegt dat "niets dat onrein is de Tempel zal binnen gaan". Het menselijk lichaam wordt in de Bijbel vaak genoemd als tempel van de Heilige Geest. Volgens deze zienswijze kan ook de Heilige Geest nergens komen of binnentreden waar onzuiverheid heerst. Aangezien Jezus Christus, aldus de R.K. Kerk, waarlijk God en waarlijk mens was, kon ook Hij pas incarneren als de plek van incarnatie ook zuiver was.

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: dat van Maria Boodschap.

In veel landen, waaronder Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Zwitserland is het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria een vrije dag. In het Franse Lyon wordt het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria sinds 1852 jaarlijks gevierd door de huizen en de stad te verlichten ter ere van Maria (Les Illuminations of Fête des Lumières).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis (20070120)

In het volksgeloof wordt vaak aangenomen dat Jezus zonder sex werd verwekt, dus zonder penetratie. De moeder kon dus maagd zijn.

Land: VAT