Article

LT

5 september 1797: Bauwens & Beths et Cie sluiten contract af met Frans ministerie van financiën: treden op als incassobureau voor achterstallige betalingen van nationale goederen in départements réunis

ID: 179709050892

"les fermages des revenus des domaines nationaux de toute nature situés dans les neufs départements réunis, tant pour les arriérés que pour l'année en cours."

19690075: 33

ook geciteerd in 20030059: 7-8

19630073: 122 vermeldt echter: "(...) zij (de firma Bauwens) nemen het innen van de opbrengst van de nationale goederen in geheel de Zuidelijke Nederlanden in pacht. Deze nationale goederen, dat zijn de vroegere kerkelijke goederen, en het feit slaat op het jaar 1796."

Land: BEL