Article

LT

1811: belastingen in Holland verlaagd

ID: 181101017812

"Met den 1 Januari 1811 werden de imposten op de zeep en het beestiaal, het meubilair en het zegel op voorwerpen van weelde afgeschaft; enkele imposten op levensmiddelen werden verlaagd en het personeel tot de helft verminderd. Van het zegel op de rentecoupons van buitenlandse effecten en van de verhooging van het successierecht ten opzichte dier fondsen werden de effecten ten laste van Frankrijk en van de daarmede verenigde rijken vrijgesteld. Voor het overige bleven de belastingen over 1811 op den bestaanden voet, met uitzondering alleen van het meerendeel der rechten op den in- en uitvoer (art. 142). Voor de invordering dezer rechten werden ook reeds aanstonds het Fransche douanestelsel met al zijne gestrengheid grootendeels in werking gesteld." (18850003: 221)

Land: NLD