Article

LT

1854-1857: kanaal Leopoldsburg - Blauwe Kei (Kempische Vaart) gegraven

ID: 185400005555

"In 1854 werden van de gemeentegronden 8 ha 95 a 5 ca onteigend om een verbindingskanaal te graven naar de Kempische Vaart. De grond werd geschat tegen 200 fr. per ha. De opbrengst was te verdelen tussen Leopoldsburg, Heppen en Beverlo. Dadelijk werd met het werk begonnen, zodat de vaart na drie jaar reeds geopend werd. Op 12 juni 1857 te 7 uur 's avonds waren burgemeester Vander Elst en secretaris Caïmo aanwezig bij de aankomst der twee eerste schepen. Het was bevrachter Droumard-Theunens van Luik die met de 'Hercules' en de 'Charlemagne' 190 ton steenkool aanvoerde uit de mijn 'Bonne Espérance' te Luik. Deze proefvaart was uitstekend geslaagd. na de voltooiïng der dijken en kaaien, werd het op 15 oktober 1857 voor de scheepvaart geopend."

19390040: 47-48

Land: BEL