Article

Belgische Staat (2 KB's)

KB van 21 april 1999: staatsbossen en -wouden (116 in aantal) bij KB overgedragen aan Waalse Gewest - 21 AVRIL 1999. - Arrêté royal organisant le transfert de la propriété de bois et forêts (n=116), de l'Etat à la Région wallonne - 21 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Staatsbossen en -wouden (47 in aantal) overgedragen naar het Waalse Gewest

ID: 199904211486

Aanvulling (Franse tekst) en correctie aangebracht door LT op 20200107

BSB 19990917 (zie file 1)

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW EN MINISTERIE VAN FINANCIEN

21 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van bossen en wouden


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de artikelen 3 en 39 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 3, 6 en 12;
Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Landbouw, van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. De Staat draagt aan het Waalse Gewest de volle eigendom over van de hierna vermelde bossen en wouden :
1° « Bois de Chaumont » gelegen te Chaumont-Gistoux;
2° « Bois de Voilard » gelegen te Kasteelbrakel;
3° « Canal Bruxelles-Charleroi » gelegen te Ittre;
4° « Bois du Wey » gelegen te Grez-Doiceau;
5° Zoniënwoud gelegen te Terhulpen en Waterloo;
6° « Bois de Blaugies » gelegen te Dour;
7° « Bois de Bonsecours » gelegen te Bernissart en Péruwelz;
8° « Bois de Colfontaine » gelegen te Frameries en Colfontaine;
9° « Bois de Saint-Ghislain » gelegen te Dour;
10° « Bois de Silly » gelegen te Silly;
11° « Bois Les Grands Sarts » gelegen te Pont-à-Celles;
12° « Bois Menu-Bois » gelegen te Binche;
13° « Bois Etang de la Rampe » gelegen te Pont-à-Celles;
14° « Bois de Mariemont » gelegen te Morlanwelz en Manage;
15° « Bois de Leernes » gelegen te Fontaine-l'Evêque;
16° « Bois de Rance » gelegen te Sivry-Rance, Beaumont en Erquelinnes;
17° « Bois de Touvent » gelegen te Sivry-Rance;
18° « Bois Robert et Saint-Georges » gelegen te Chimay;
19° « Bois de Tournibus » gelegen te Gerpinnes, Florennes en Mettet;
20° « Gros bois Sevry et Longues Virées » gelegen te Beauraing;
21° « Bois Les Cuvelles » gelegen te Beauraing;
22° Staatsnatuurreservaat « Fonds des Nues » gelegen te Gembloers;
23° Drasland van Floreffe gelegen te Floreffe;
24° Staatswoud van Florennes gelegen te Florennes en Philippeville;
25° Drasland van Waulsort gelegen te Hastière;
26° Drasland van Mornimont gelegen te Jemeppe-sur-Sambre;
27° Staatswoud « Les Cailloux » gelegen te Geldenaken;
28° « Bois des Grandes Salles » gelegen te Namen;
29° Staatswoud « Tienne des Godins » gelegen te Onhaye;
30° « Massif forestier de Saint-Remy » gelegen te Rochefort;
31° Staatswoud « Behotte » gelegen te Rochefort;
32° Staatswoud « Falizes » gelegen te Rochefort;
33° « Bois de Fesches » gelegen te Rochefort;
34° « Bois de Briquemont, Bestin, Jamblin » gelegen te Rochefort;
35° « Bois de Jonckay » gelegen te Rochefort;
36° « Bois d'Ave » gelegen te Rochefort;
37° « Bois Les Rivaux » gelegen te Rochefort;
38° Staatswoud « Champalle » gelegen te Yvoir;
39° Staatswoud « Tricointe » gelegen te Yvoir;
40° Natuurreservaat « Poilvache » gelegen te Yvoir;
41° « Massif forestier Les Halleux » gelegen te Rochefort;
42° Staatswoud « La Vecquée » gelegen te Namen;
43° « Bois du Roy » gelegen te Beauraing;
44° Staatswoud « Franche Forêt d'Oignies » gelegen te Viroinval;
45° Staatswoud « Minières-Morialmé » gelegen te Florennes en Walcourt;
46° Staatswoud van Marche-les-Dames gelegen te Namen;
47° Staatswoud van Meerdaal gelegen te Bevekom;
48° « Bois de La Neuville-Saint-Lambert » gelegen te Amay;
49° « Bois La Neuville » gelegen te Hoei;
50° « Bois Saint-Lambert » gelegen te Modave en Nandrin;
51° « Bois La Neuville » en Condroz gelegen te Neupré;
52° « Bois du Hertogenwald Oriental » gelegen te Waimes, Eupen en Raeren;
53° « Bois du Hertogenwald Occidental » gelegen te Baelen, Jalhay en Limburg;
54° Bos van de Hoge Venen gelegen te Malmédy en Waimes;
55° Natuurreservaat van Hoge Venen gelegen te Baelen, Jalhay, Malmédy, Waimes, Eupen en Butgenbach;
56° « Bois de Nomont » gelegen te Esneux en Luik;
57° « Bois Gospinal » gelegen te Jalhay;
58° « Bois Vieille Fagnes » gelegen te Jalhay en Spa;
59° « Bois Rhus » gelegen te Jalhay;
60° « Bois de la Hoegne » gelegen te Jalhay en Stavelot;
61° Woud « Grunhault » gelegen te Limburg en Welkenraedt;
62° « Bois Hauts Sarts » gelegen te Malmedy en Waimes;
63° « Bois Huyer » gelegen te Malmédy en Waimes;
64° « Bois Sandron » gelegen te Marchin;
65° « Bois de Clermont » gelegen te Nandrin en Engis;
66° « Bois La Vecquée » gelegen te Neupré en Seraing;
67° Woud van Preuss gelegen te Plombières en Kelmis;
68° « Bois Spa-Nord » gelegen te Theux en Spa;
69° « Bois Spa-Sud » gelegen te Spa;
70° « Bois de La Marchandise » gelegen te Seraing;
71° « Bois de Fraipont » gelegen te Trooz;
72° Woud « Küchelscheid » gelegen te Waimes en Butgenbach;
73° Woud « Stellerholz » gelegen te Waimes;
74° Bos « Rurbusch » gelegen te Butgenbach;
75° Bos « Rohrbusch » gelegen te Waimes en Amel;
76° Bos « Landwehring » gelegen te Raeren;
77° Bos « Rodt » gelegen te Amel, Burg-Reuland en Sankt-Vith;
78° Bos « Driehernwald » gelegen te Büllingen;
79° Natuurreservaat van Büllingen gelegen te Büllingen en Amel;
80° Staatswoud van Elsenborn gelegen te Butgenbach en Büllingen;
81° Woud van Our gelegen te Burg-Reuland, Sankt-Vith en Amel;
82° Woud « La Scheid » gelegen te Amel;
83° Bos van de Hoge Vesder gelegen te Eupen en Raeren;
84° Bos « Eidt » gelegen te Amel en Sankt-Vith;
85° Bos « Honien » gelegen te Raeren;
86° Woud « Hasselpath » gelegen te Büllingen;
87° « Bois de Anlier » gelegen te Attert, Fauvillers, Habay, Léglise en Martelange;
88° « Bois de Nisramont » gelegen te Houffalize en La Roche-en-Ardenne;
89° « Bois Etang de Luchy » gelegen te Bertrix en Libramont;
90° « Bois Rocher de Frahan » gelegen te Bouillon;
91° Bos « Domaine de Chamleux » gelegen te Florenville;
92° « Bois Brûlé » en « Bois du Chêne » gelegen te Léglise;
93° « Bois de Burnaimont » gelegen te Léglise;
94° « Bois de Louftémont » gelegen te Léglise;
95° « Bois de Mellier » gelegen te Habay en Léglise;
96° Natuurreservaat « Plateau des Tailles » gelegen te Houffalize, Gouvy, Vielsalm en Manhay;
97° « Bois de Achouffe » gelegen te Houffalize;
98° « Bois de Plome Mochon et Framonchy » gelegen te Hotton;
99° « Bois de Vecmont » gelegen te La Roche-en-Ardenne;
100° « Bois des Anciennes Troufferies » gelegen te Libin en Libramont;
101° « Bois Devant Mochamps » gelegen te Libramont;
102° « Grand Bois » gelegen te Gouvy en Vielsalm;
103° « Bois Huqueny » gelegen te Neufchâteau en Bertrix;
104° « Bois Saint-Michel » gelegen te Nassogne, Saint-Hubert en Tenneville;
105° « Bois Thibeaubois » gelegen te Paliseul;
106° « Bois Thier dol Roye » gelegen te Rendeux;
107° « Bois Rouge Foncé » gelegen te Tenneville;
108° « Bois Les Basseilles » gelegen te Sainte-Ode;
109° « Bois Hazeilles-Vesqueville » gelegen te Sainte-Ode en Saint-Hubert;
110° « Bois d'Herbeumont » gelegen te Herbeumont;
111° « Bois Chenel » gelegen te Tintigny en Habay;
112° « Bois de Neulimont » gelegen te Meix-devant-Virton;
113° « Bois Conques et Sainte-Cécile » gelegen te Florenville;
114° « Bois Thier des Carrières » gelegen te Vielsalm;
115° « Bois de Rulles » gelegen te Habay;
116° « Bois Gros Thier » gelegen te Manhay.
§ 2. De lijst, met de omvang van het overgedragen eigendomsrecht van de Staat naar het Waalse Gewest, de kadastrale aanduidigen en de oppervlakte van de in § 1 vermelde goederen, wordt door de Minister van Financïen vastgesteld.
Een exemplaar van deze lijst wordt bewaard op het « Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Affaires générales », en één exemplaar op de Kanselarij van de Eerste Minister.
Art. 2. De in artikel 1 vermelde goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving, evenals de gebeurlijk aan derden toegestane rechten.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. Onze Eerste Minister, Onze Minister van Landbouw en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 april 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE
De Minister van Landbouw,
K. PINXTEN
De Minister van Financiën,
J.-J. VISEURSERVICES DU PREMIER MINISTRE ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ET MINISTERE DES FINANCES
21 AVRIL 1999. - Arrêté royal organisant le transfert de la propriété de bois et forêts, de l'Etat à la Région wallonne


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 3 et 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment les articles 3, 6 et 12;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. L'Etat transfère à la Région wallonne, la pleine propriété des bois et forêts cités ci-après :
1° Bois de Chaumont situé à Chaumont-Gistoux;
2° Bois de Voilard situé à Braine-le-Château;
3° Canal Bruxelles-Charleroi situé à Ittre;
4° Bois du Wey situé à Grez-Doiceau;
5° Forêt de Soignes située à La Hulpe et à Waterloo;
6° Bois de Blaugies situé à Dour;
7° Bois de Bonsecours situé à Bernissart et à Péruwelz;
8° Bois de Colfontaine situé à Frameries et à Colfontaine;
9° Bois de Saint-Ghislain situé à Dour;
10° Bois de Silly situé à Silly;
11° Bois « Les Grands Sarts » situé à Pont-à-Celles;
12° Bois « Menu-Bois » situé à Binche;
13° Bois « Etang de la Rampe » situé à Pont-à-Celles;
14° Bois de Mariemont situé à Morlanwelz et à Manage;
15° Bois de Leernes situé à Fontaine-l'Evêque;
16° Bois de Rance situé à Sivry-Rance, à Beaumont et à Erquelinnes;
17° Bois de Touvent situé à Sivry-Rance;
18° Bois « Robert et Saint-Georges » situé à Chimay;
19° Bois de Tournibus situé à Gerpinnes, à Florennes et à Mettet;
20° Gros bois Sevry et Longues Virées situé à Beauraing;
21° Bois « Les Cuvelles » situé à Beauraing;
22° Réserve naturelle domaniale du Fonds des Nues situé à Gembloux;
23°Noue de Floreffe située à Floreffe;
24° Forêt domaniale de Florennes située à Florennes et à Philippeville;
25°Noue de Waulsort à Hastière;
26° Noue de Mornimont à Jemeppe-sur-Sambre;
27° Bois domanial des Cailloux à Jodoigne;
28° Bois des Grandes Salles situé à Namur;
29° Forêt domaniale « Tienne des Godins » situé à Onhaye;
30° Massif forestier de Saint-Remy situé à Rochefort;
31° Bois domanial de Behotte situé à Rochefort;
32° Bois domanial des Falizes situé à Rochefort;
33° Bois de Fesches situé à Rochefort;
34° Bois de Briquemont, Bestin, Jamblin situé à Rochefort;
35° Bois de Jonckay situé à Rochefort;
36° Bois d'Ave situé à Rochefort;
37° Bois « Les Rivaux » situé Rochefort;
38° Forêt domaniale « Champalle » située à Yvoir;
39° Forêt domaniale « Tricointe » située à Yvoir;
40° Réserve naturelle « Poilvache » située à Yvoir;
41° Massif forestier « Les Halleux » situé à Rochefort;
42° Forêt domaniale de « La Vecquée » située à Namur;
43° Bois du Roy situé à Beauraing;
44° Forêt domaniale « Franche Forêt d'Oignies » située à Viroinval;
45° Forêt domaniale « Minières-Morialmé » située à Florennes et à Walcourt;
46° Forêt domaniale de Marche-les-Dames située à Namur;
47° Forêt domaniale de Meerdaal située à Beauvechain;
48° Bois de La Neuville-Saint-Lambert situé à Amay;
49° Bois La Neuville situé à Huy;
50° Bois « Saint-Lambert » situé à Modave et à Nandrin;
51° Bois « La Neuville » en Condroz situé à Neupré;
52° Bois du « Hertogenwald Oriental » situé à Waimes, à Eupen et à Raeren;
53° Bois du « Hertogenwald Occidental » situé à Baelen, à Jalhay et à Limbourg;
54° Bois des Hautes Fagnes situé à Malmédy et à Waimes;
55° Réserve naturelle des Hautes Fagnes située à Baelen, à Jalhay, à Malmédy, à Waimes, à Eupen et à Butgenbach;
56° Bois de Nomont situé à Esneux et à Liège;
57° Bois « Gospinal » situé à Jalhay;
58° Bois « Vieille Fagnes » situé à Jalhay et à Spa;
59° Bois « Rhus » situé à Jalhay;
60° Bois de la Hoegne situé à Jalhay et à Stavelot;
61° Forêt « Grunhault » située à Limbourg et à Welkenraedt;
62° Bois « Hauts Sarts » situé à Malmedy et à Waimes;
63° Bois « Huyer » situé à Malmédy et à Waimes;
64° Bois « Sandron » situé à Marchin;
65° Bois de Clermont situé à Nandrin et à Engis;
66° Bois « La Vecquée » situé à Neupré et à Seraing;
67° Forêt de Preuss située à Plombières et à La Calamine;
68° Bois Spa-Nord situé à Theux et à Spa;
69° Bois Spa-Sud situé à Spa;
70° Bois de La Marchandise situé à Seraing;
71° Bois de Fraipont situé à Trooz;
72° Forêt de « Küchelscheid » située à Waimes et à Butgenbach;
73° Forêt de « Stellerholz » située à Waimes;
74° Bois du « Rurbusch » situé à Butgenbach;
75° Bois « Rohrbusch » situé à Waimes et à Amblève;
76° Bois « Landwehring » situé à Raeren;
77° Bois « Rodt » situé à Amblève, Burg-Reuland et à Saint-Vith;
78° Bois « Driehernwald » situé à Bullange;
79° Réserve naturelle de Bullange située à Bullange et à Amblève;
80° Forêt domaniale d'Elsenborn située à Butgenbach et à Bullange;
81° Forêt d'Our située à Burg-Reuland, à Saint-Vith et à Amblève;
82° Forêt « La Scheid » située à Amblève;
83° Bois de la Haute Vesdre située à Eupen et à Raeren;
84° Bois « Eidt » situé à Amblève et à Saint-Vith;
85° Bois « Honien » situé à Raeren;
86° Forêt de « Hasselpath » située à Bullange;
87° Bois de Anlier situé à Attert, à Fauvillers, à Habay, à Léglise et à Martelange;
88° Bois de Nisramont situé à Houffalize et à La-Roche-en-Ardenne;
89° Bois « Etang de Luchy » situé à Bertrix et à Libramont;
90° Bois « Rocher de Frahan » situé à Bouillon;
91° Bois « Domaine de Chamleux » situé à Florenville;
92° Bois Brûlé et Bois du Chêne situés à Léglise;
93° Bois de Burnaimont situé à Léglise;
94° Bois de Louftémont situé à Léglise;
95° Bois de Mellier situé à Habay et à Léglise;
96° Réserve naturelle du Plateau des Tailles située à Houffalize, à Gouvy, à Vielsalm et à Manhay;
97° Bois de Achouffe situé à Houffalize;
98° Bois de Plome Mochon et Framonchy situé à Hotton;
99° Bois de Vecmont situé à La Roche-en-Ardenne;
100° Bois des Anciennes Troufferies situé à Libin et à Libramont;
101° Bois « Devant Mochamps » situé à Libramont;
102° Grand Bois sité à Gouvy et à Vielsalm;
103° Bois « Huqueny » situé à Neufchâteau et à Bertrix;
104° Bois « Saint-Michel » situé à Nassogne, à Saint-Hubert et à Tenneville;
105° Bois « Thibeaubois » situé à Paliseul;
106° Bois « Thier dol Roye » situé à Rendeux;
107° Bois « Rouge Foncé » situé à Tenneville;
108° Bois « Les Basseilles » situé à Sainte-Ode;
109° Bois « Hazeilles-Vesqueville » situé à Sainte-Ode et à Saint-Hubert;
110° Bois d'Herbeumont situé à Herbeumont;
111° Bois « Chenel » situé à Tintigny et à Habay;
112° Bois de Neulimont situé à Meix-devant-Virton;
113° Bois « Conques et Sainte-Cécile » situé à Florenville;
114° Bois « Thier des Carrières » situé à Vielsalm;
115° Bois de Rulles situé à Habay;
116° Bois « Gros Thier » situé à Manhay.
§ 2. La liste reprenant l'étendue du droit de propriété de l'Etat transféré à la Région wallonne, les références cadastrales et la superficie des biens visés au § 1er est dressée par le Ministre des Finances.
Un exemplaire de cette liste est conservé au Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Affaires générales, et un exemplaire, à la Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 2. Les biens renseignés à l'article 1er sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières assortissant leur acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Agriculture,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Numac : 1999021266


DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW EN MINISTERIE VAN FINANCIEN
21 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Staatsbossen en -wouden overgedragen naar het Waalse Gewest


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de artikelen 3 en 39 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 57;
Gelet op het eensluidend advies van de Waalse Regering gegeven op 3 december 1998;
Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Landbouw, van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. De eigendom van de Staatsbossen en -wouden op hiernavolgende lijst, werd overgedragen aan het Waalse Gewest, krachtens artikel 57 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten :
1° « Bois de Beloeil » gelegen te Beloeil;
2° « Bois Brûlé » gelegen te Bergen;
3° « Bois d'Enghien » gelegen te Edingen en Opzullik;
4° « Bois de Hainin » gelegen te Hensies en Saint-Ghislain;
5° « Bois de Flobecq » gelegen te Vloesberg;
6° « Bois de Rapois » gelegen te Bergen;
7° « Bois de Silly » gelegen te Opzullik;
8° « Bois de Stambruges » gelegen te Saint-Ghislain en Beloeil;
9° « Bois de Mariemont » gelegen te Morlanwelz;
10° « Bois de Rance » gelegen te Sivry-Rance;
11° « Bois de Charbonnière » gelegen te Fontaine-l'Evêque;
12° « Bois des Loges » gelegen te Lobbes;
13° « Bois de Lambusart » gelegen te Fleurus;
14° Staatswoud van « Tournibus » gelegen te Mettet;
15° « Gros Bois Sevry et Longues Virées » gelegen te Beauraing;
16° Staatsreservaat van de « Fonds des Nues » gelegen te Eghezée;
17° Bosje « Les Halleux » gelegen te Ciney en Rochefort;
18° « Bois du Roy » gelegen te Beauraing;
19° Staatswoud van « Franche Forêt d'Oignies » gelegen te Viroinval
20° Staatswoud van « Minières-Morialmé » gelegen te Florennes en Walcourt;
21° « Bois Saint-Lambert » gelegen te Nandrin;
22° « Bois des Hautes Fagnes » gelegen te Malmedy en Waimes;
23° Natuurreservaat van de « Hoge Venen » gelegen te Malmedy en Waimes;
24° « Bois de Nomont » gelegen te Esneux;
25° « Bois Gospinal » gelegen te Jalhay;
26° « Bois de la Hoegne » gelegen te Jalhay;
27° « Bois des Hauts Sarts » gelegen te Malmedy;
28° Woud van « Huyer » gelegen te Malmedy;
29° « Bois de Clermont » gelegen te Engis;
30° « Bois de Spa-Nord » gelegen te Spa;
31° « Bois de Spa-Sud » gelegen te Spa;
32° Bos van « Honien » gelegen te Raeren;
33° Bos van de « Vallée de la Lienne » gelegen te Lierneux;
34° « Bois d'Anlier » gelegen te Martelange, Léglise, Habay en Fauvillers;
35° « Bois Brûlé » en « Bois du Chêne » gelegen te Léglise;
36° « Bois de Louftémont » gelegen te Léglise;
37° « Bois de Mellier » gelegen te Léglise;
38° Bos van het « Plateau des Tailles » gelegen te Gouvy en Vielsalm;
39° « Bois de Achouffe » gelegen te Houffalize;
40° « Grand Bois » gelegen te Vielsalm;
41° « Bois de Herbeumont » gelegen te Herbeumont;
42° Bos van « Thier des Carrières » gelegen te Vielsalm;
43° « Bois de Rulles » gelegen te Habay;
44° Bos van « Gros Thier » gelegen te Manhay en Erezée;
45° Bos van de « Vallée de la Nothomb » gelegen te Attert;
46° « Bois d'Arrentement » gelegen te Meix-devant-Virton;
47° « Bois de Faascht » gelegen te Attert.
§ 2. De lijst, met de omvang van het overgedragen eigendomsrecht van de Staat naar het Waalse Gewest, de kadastrale aanduidigen en de oppervlakte van de in § 1 vermelde goederen, wordt door de Minister van Financïen vastgesteld.
Een exemplaar van deze lijst wordt bewaard op het « Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Affaires générales », en één exemplaar op de Kanselarij van de Eerste Minister.
Art. 2. Onze Eerste Minister, Onze Minister van Landbouw en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 april 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE
De Minister van Landbouw,
K. PINXTEN
De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR

Land: BEL