Article

LT

Zwin: Zwinpark van Compagnie Het Zoute verkocht aan provincie West-Vlaanderen, Zwingebied aan Vlaamse Overheid

ID: 200608281467

Vlaamse en West-Vlaamse overheid kopen Het Zwin28/08/2006In de Koninklijke Villa van het natuurreservaat Het Zwin in Knokke-Heist heeft de Compagnie Het Zoute van de familie Lippens maandagmiddag officieel afstand gedaan van Het Zwin. De Vlaamse overheid is de nieuwe eigenaar van het natuurreservaat van 179 hectare. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kocht het vogelpark van 17 hectare. Ze betalen er respectievelijk 1,882 miljoen en 1,520 miljoen euro voor. Het reservaat werd verkocht om het te redden van de verzanding. Mogelijk wordt in het kader daarvan een aantal landbouwers onteigend.

De verkoopakte werd ondertekend door Vlaamse minister van Leefmilieu Kris Peeters, gouverneur Paul Breyne van de provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Jan Durnez, voorzitter Maurice Lippens en directeur Philippe Muylle van de Compagnie Het Zoute. Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist vertelde dat zijn broer en hij hun jeugd doorbrachten in het natuurpark.

Vader Léon Lippens vocht voor de heropening van het Zwin bij de Nederlanders en tegen de doortrekking van de Koninklijke Baan bij de Belgen. Daardoor werd het stukje natuur op de grens van Knokke, de zee en Nederland een internationaal gewaardeerd natuurreservaat met educatieve en toeristische waarde. De inspanningen om het Zwin te redden van de verzanding, hebben de Compagnie doen besluiten het reservaat te verkopen.Maurice Lippens wees erop dat de vastgoedmaatschappij haar mooiste stuk grond altijd vrijwaarde van beton. "Onze vader deed dit in een periode dat milieuzorg nog niet leefde", zei hij. Minister Peeters zei dat met de aankoop van Het Zwin een motie van het Vlaamse Parlement uit 2003 is uitgevoerd.Peeters en gedeputeerde Durnez garandeerden maandag dat het vogelpark en de Zwinvlakte toegankelijk zullen blijven voor het publiek. Ook de toegang tot het strand blijft vrij, zodat wandelaars bij eb nog steeds naar Cadzand kunnen wandelen en omgekeerd. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil betrokken worden bij de uitbating van Het Zwin om de toeristische functie van het natuurreservaat te verankeren.Binnen de Internationale Zwincommissie wordt momenteel bestudeerd hoe de verzanding van het Zwin kan worden verhinderd. Eén oplossing is de uitbreiding van de Zwinkom met een deel van de Willem-Leopoldpolder. Een aantal landbouwers zou dan worden onteigend.

Bron: Belga

http://www.knokke-waakhond.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=6 (20091023)

Land: BEL