Article

LT

19 december 1796: uitdrijving dominicanen uit Sint-Paulusklooster te Antwerpen

ID: 179612195574

Er volgt een korte periode van juridisch bekvechten, uitstel o.a. om het feest van de Rozenkrans nog te kunnen vieren, maar op 17 december 1796 volgt de uitdrijving door een 60-tal soldaten, onder grote woede van de omwonenden. Het leger druipt af en de dag daarop worden de diensten hernomen, één dag later komen de soldaten terug en de kloosterlingen worden nu definitief uitgedreven. Rond Kerstmis 1796 zijn nu alle kloosterkerken in Antwerpen gesloten.

http://sint-paulusparochie.be/sintpauluskrantje/2012/sintpauluskrantje2012april.pdf (20121022)

Noot Lucas Tessens: Blijkbaar kon een klooster in een volkswijk op sympathie rekenen.

Land: BEL