Article

LT

10 april 1833: ontwerp Ijzeren weg van Antwerpen naar Pruisen

ID: 183304105574

10 april 1833: In den gemeenteraad van Gent wordt een verslag voorgelezen over het ontwerp van eenen ijzeren weg van Antwerpen naar Pruisen met vertakkingen langs Mechelen naar Gent, Brussel en Namen. De Commissie met de studie van het ontwerp der heeren ingenieurs Simoens en De Ridder gelast, drukt de hoop uit dat, zoo de baan Antwerpen-Pruisen gemaakt wordt, men er seffens de stad Gent zal aan verbinden om den handel en de nijverheid der beide Vlaanderen van de voordelen dezer nieuwe instelling te doen genieten.

Bron: 19030007: 95

cfr. De Ijzeren Rijn

Land: BEL