Article

VERLEYEN Frans

De mensen van het recht, in: Knack, 5 juni 1991

ID: 199106052061

Een felle aanval op de werking van de magistratuur.
"VOOR DE MEESTE landgenoten blijft hun kontaktmet de gerechtelijke wereld beperkt tot wat komplikaties rond verkeersongevallen, parkeerboetes, een echtscheiding of een bouwgeschil. En zelfs in die lagere regionen van de justitie, zullen zij zich zelden behoorlijk beluisterd voelen, en opgenomen in de warmte van de rechtvaardigheid. Alles gaat er daar traag, onhoffelijk en
duister aan toe. Het taalgebruik is er even stoffig als de meeste gebouwen waar openbare aanklagers, rechters en advokaten hun dagen slijten. Hier vergeet men dat het zoeken en vinden van recht de meest cruciale dienst is die een fatsoenlijke demokratie aan haar burgers moet verlenen. (...)"