Article

LENTZEN E.

De belangen van de familie Van Thillo in de pers (1978) - Organogram

ID: 197805001961Noot LT: (1) Dit schema moet 'gelezen' worden in samenhang met het organogram van Femmes d'Aujourd'hui en dat van Hoste.

(2) Over Afrifina: Tussen het zestigtal strategische participaties – vaak minderheidsparticipaties – die van Cotoni op het einde van 1976 en na de opdeling van gebieden in der minne met de Generale zat een pakket aandelen voor ongeveer 20% van het aandelenkapitaal van een kleine, ex-koloniale vennootschap met de naam Afrifina. Deze vennootschap was genoteerd op de beurs van Brussel maar was maar weinig bekend bij het grote publiek.

Deze vennootschap werd opgericht in 1929 onder de naam Bamboli Cultuur Maatschappij en had als doel om in de oostelijke provincie van de kolonie heveaplantages – de hevea is een rubberboom – op te richten. De oprichters kwamen in hoofdzaak uit dynamische kringen van de middenklasse en enkele Antwerpse bankiers die dicht stonden bij de politieke beweging die vandaag de partij CD&V belichaamt.

Bamboli zag ook alles in Afrika verloren gaan na 1960. Verrassend genoeg slaagde zij in een industriële reconversie en richtte in Nijlen, in de Antwerpse Kempen, een filiaal met de naam Artilat op, gespecialiseerd in schuimrubberen artikelen. Bamboli, dat Afrifina was geworden, slaagde erin de industriële ervaring die zij in de laatste jaren in de kolonie had opgedaan in Nijlen in de praktijk te brengen.

Tijdens vele jaren bleef Brederode nauw verbonden met de Antwerpse families die de vennootschap hadden opgericht en beheerden alvorens de belangen die zij hadden van hen af te kopen. Artilat droeg lang bij tot de positieve resultaten van de groep Brederode, maar ook dit industriële filiaal ging achteruit, waardoor de groep het in 2005 aan een industriële overnemer verkocht nadat de groep zich veel inspanningen had getroost met het oog op economisch herstel.

Intussen was Afrifina in 2003 gefuseerd met Brederode .

Land: BEL