Article

LENTZEN E.

De belangen van Maurice Brébart, de families Van Thillo en Hoste in Femmes d'Aujourd'hui - Rijk der Vrouw (1978) - Participatieschema/Organogram

ID: 197805001962Noot LT: Dit schema moet samen met dat van de familie Van Thillo gelezen worden. Zo komt men uit bij Spaarkrediet en de Congolese participaties.