Article

LENTZEN E.

De groep Hoste in 1978 - Le groupe Hoste en 1978 - Organogram/Organigramme

ID: 197805001963In bovenstaand schema moet Kwick gelezen worden als Kwik.
De beide aandeelhouders zijn Vink-Hoste en Watteeuw-Hoste.
Dit schema moet in verbinding worden gelezen met dat van Femmes d'Aujourd'hui en Familie Van Thillo.