Article

NN

15 december 1975: Regering stelt voorwaarden voor een NMKN-lening aan Periodica/Standaardgroep

ID: 197512150968

Uit deze notulen blijkt dat de regering Tindemans goed op de hoogte is van de toestand en de verwevenheid binnen de Standaardgroep. Ook de kwestie van de uitbetaling van dividenden door een groep in moeilijkheden komt ter sprake.