Article

Roularta

Kennisgeving i.v.m. Roularta Media Group

ID: 201507021579

In het kader van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (Transparantiewetgeving) maakt de NV Roularta Media Group volgende informatie openbaar:

De vennootschap heeft volgende kennisgevingen ontvangen met betrekking tot de volgende deelnemingen in de NV Roularta Media Group:

• Per 02/07/2015
De Comm.VA Koinon en de SA West Investment Holding hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, volgende definitieve kennisgeving gedaan met betrekking tot de participaties aangehouden in de NV Roularta Media Group per 2 juli 2015:

- Comm.VA Koinon: 8.030.727[1] aandelen (61,11%)
- SA West Investment Holding: 2.022.136 aandelen (15,39%)
In totaal: 10.052.863 aandelen (76,50%)
[1] inclusief 657.850 eigen aandelen Roularta Media Group

De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap is van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf.

De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys.