Article

OCMW Gent

Patrimonium OCMW Gent in 2008 (uit het Jaarverslag 2008)

ID: 200812311461

OCMW Gent verpacht 476 eigendommen in België en 46 in Nederland. Daarnaast zijn er nog 78 erfpachters. Dat houdt in dat het OCMW de grond bezit, maar dat de woning op die grond van iemand anders is. We verhuren gebouwen, maar huren
er zelf ook. Natuurlijke brengt dat een grote dossierlast met zich mee. Maar dat is nog niet alles. Bomen op OCMW-gronden moeten gekapt of gesnoeid worden, de hoeves vragen onderhouds- en herstellingswerken en schade aan OCMW-gebouwen
moet administratief opgevolgd worden.
Dit is een greep uit het takenpakket van de dienst Patrimonium, die instaat voor het volledige beheer van het privaat patrimonium in België en in Nederland.
OCMW Gent bezat op 31 december 2008 in Oost- en West-Vlaanderen 2762ha 90a 88ca aan gronden:
landbouwgronden: 2591ha 11a 53ca
(gekende) bouwgronden: 69ha 51a 99ca (waarvan 30ha 72a 92ca bebouwd)
bosgronden: 02ha 27a 36ca

Noot LT: noteer dat uit bovenstaande paragraaf niet kan opgemaakt worden hoe groot het grondbezit is op Nederlands grondgebied. Er is sprake van 46 eigendommen.

Land: BEL