Article

VLABEL

Chronologisch overzicht van de belastingen geïnd door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

ID: 201601017845

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE INNING EN BEZWAARAFHANDELING VAN DE GEWESTBELASTINGEN IN EIGEN BEHEER

De eerste en voornaamste strategische doelstelling bevat de basisopdracht van de Vlaamse Belastingdienst in zijn rol als uitvoerende entiteit van het fiscale beleid, met name de inning en invordering van de huidige gewestbelastingen die in eigen beheer worden geïnd, inclusief de randprocessen die er mee gepaard gaan. Ook de bezwaar- en geschilafhandeling van deze belastingen, en het uitoefenen van controle-activiteiten wordt in deze doelstelling begrepen.

In chronologische volgorde gaat het om taken op vlak van volgende belastingen en heffingen:
- Belastingen op leegstand en verkrotting voor woningen (1995, intussen opeenvolgende bevoegdheidsoverdrachten naar lokale besturen)
- Kijk- en Luistergeld (1997, nultarief sinds 2003)
- Onroerende voorheffing (1999)
- Leegstandsheffing Bedrijfsruimten (1999)
- Verkeersbelastingen (2011)
- Planbatenheffing (2011)
- Registratiebelasting (2015)
- Erfbelasting (2015)
- Kilometerheffing (2016)

Land: BEL