Article

NN

inkomsten en uitgaven van een arbeidersgezin in april 1891: een werknemer in een spinnerij te Gent en een kleermaker in Brussel

ID: 189104005454
Noteer dat een Belgische frank in 2009 ongeveer 6 EURO waard was.
De spinner verdiende dus omgerekend 565,2 EUR in april 1891.
Bemerk dat de kleermaker uit Brussel 64,7 frank tekort komt om zijn uitgaven te dekken, of - zo u wilt - 64,7 frank teveel heeft uitgegeven. De tabel, noch de tekst, becommentarieert dat gegeven.
Een verklaring zou kunnen zijn dat de kleermaker gespaard had en aldus in de maand april zichzelf en zijn kinderen 'in het nieuw' zette.
Een andere mogelijkheid is dat de kleermaker een zelfstandige was en dus niet thuishoort bij 'arbeiders' zoals de titel aanduidt. In dat geval had de kleermaker misschien nog gelden tegoed van zijn klanten en ging hijzelf tot aankopen op krediet over.uit 201802062255: 12

Land: BEL