Article

VERBRUGGE Sofie

Albert De Smaele (1921-2009) - Een bewogen leven van een veelzijdige krantenmagnaat [Standaardgroep] - Masterproef Geschiedenis - Promotor K. Van Nieuwenhuyse

ID: 201206305889Thesis Tessens (1978) niet vermeld in de bibliografie.
Drukkerij ASAR wordt ASSER genoemd.
Pourquoi Pas? wordt een Waals tijdschrift genoemd.
Het verhaal over PP? is nieuw.

Deze pdf in de db geladen op 20180415.
Uit het slot:
"Het absolute hoogtepunt van invloed en macht van de N.V. De Standaard viel in de periode 1968 tot 1976. Ook toen bleef De Standaardgroep uitbreiden. Eén van de meest omstreden overnames van De Smaele was het tijdschrift Pourquoi Pas in 1973. Samen met één van zijn zakenpartners, Josi, die werkzaam was in de verzekeringssector en de perservaring van De Smaele goed kon gebruiken, richtte hij hiertoe de S.A. Sodegeprima op. Dit was een persoonlijke vennootschap die los stond van de Standaardonderneming. Het is een uiterst opmerkelijk feit dat De Smaele die bekend stond voor zijn Vlaamse reflex, investeerde in een francofoon en satirisch tijdschrift dat in het verleden er niet voor had teruggedeinsd de Vlaamse eisen op een denigrerende tot polemische wijze op de korrel te nemen. De Smaele wilde het imago van dit tijdschrift echter veranderen. Hij zag deze investering als een opportuniteit om meer grip te krijgen op de Waalse tijdschriftenmarkt. Bovendien was dit voor hem een uitgelezen kans om een Vlaamse stem te laten horen binnen de Waalse opinie om deze correcter te informeren over de Vlaamse eisen en hun gevolgen."

Land: BEL