Article

Carina Van Cauter en Luk Van Biesen (beiden Open VLD)

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal inkomen betreft (ingediend door mevrouw Carina Van Cauteren de heer Luk Van Biesen)

ID: 20151210

Land: BEL