Article

Volkskrant

Fiscus int voortaan rechtstreeks kijk- en luistergeld

ID: 199912220065

Vanaf 1 januari wordt het kijk- en luistergeld niet langer meer door de Dienst Omroepbijdragen (DOB) geïnd, maar rechtstreeks verrekend via de inkomstenbelasting....

Van onze verslaggever 22 december 1999, 00:00

https://s.vk.nl/s-a535619/
Het besluit betekent het einde van de DOB, die het kijk- en luistergeld bijna zestig jaar lang heeft geïnd. Het CDA stemde tegen afschaffing van de dienst, en kreeg daarbij steun van de kleine rechtse partijen en enkele fractieleden van de PvdA.De tegenstanders vinden de maatregel niet eerlijk voor tweeverdieners. Die gaan erop achteruit, omdat zij voor één huishouden via hun inkomstenbelasting nu twee keer kijk- en luistergeld gaan betalen.Omdat het tot gisteren onduidelijk was of de DOB per 1 januari niet meer zou bestaan, is de dienst rekeningen voor 2000 blijven versturen. Om te voorkomen dat mensen straks dubbel betalen, zal dat geld volgens DOB-directeur R. Peters (*) zo snel mogelijk worden teruggestort.Door de afschaffing van de DOB kan er jaarlijks vijftig tot zestig miljoen gulden worden bespaard. Dat is het bedrag dat de DOB elk jaar opmaakt aan het versturen van aanmaningen en aan het bestrijden van zwartkijkers. Bovendien is huis-aan-huis controle niet meer nodig.

*Ruud Peters

Land: NLD