Article

Stad Geel

Leopold I koopt grond in Antwerpse Kempen

ID: 183100002369

In een ver verleden bestond het landschap in 'de Grote Aard' vooral uit droge heidegronden, vennen en enkele landduinen. Vanaf het midden van de 13de eeuw werden sloten gegraven om de droge zandgronden te kunnen ontginnen. Vennen werden in visvijvers omgezet. De inwoners van de nabijgelegen gehuchten graasden hun vee op de gronden en plagden de hei. Bij het ontstaan van België werd dit gebied door koning Leopold I aangekocht als een onderdeel van het Koninklijk Domein. De hooilanden werden gaandeweg omgezet in weilanden met een heel typerend blokvormig patroon.

In 1962 kwam het domein terug in handen van de stad en begon het verhaal van het huidige stedelijk recreatiedomein Dekshoevevijver. In 2005 en 2006 investeerden de stad Geel, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Antwerpen in landinrichtingswerken. Die werken fristen het domein grondig op en maakten er een aantrekkelijke pleisterplaats van voor vissers en natuurliefhebbers. Je kan er ook zalig wandelen of fietsen langs het 2 km lange pad rondom de vijver.