Article

TESSENS Lucas

Tijd

ID: 200403157878

Tijd
Een jaarverslag vertelt over wat geweest is.
Het legt verantwoording af en grijpt naar wat ongrijpbaar is: tijd.
Soms komt het tot begrijpen.
Momenten geweven tot wandtapijt.
Een verslag is ook omkijken
en in die oceaan van tijd achter ons,
het peillood uitgooien
om te raden hoe diep de zee is die voor ons ligt.
Uur, dag en jaar.
Klokken, agenda’s en kalenders.
Instrumenten van de noodzakelijke illusie
dat we de tijd kunnen inkapselen, bevatten, beheersen.
En jaarverslagen dan?
Uitgeknipte tijd, plakboek van gebeurtenissen, problemen en succes.
Eindigend op 31 december alsof de dag daarna nooit komt.
Ofschoon al lang voorbij.
Toch hebben we dat spoor in de tijd nodig.
Als kiezels op de afgelegde weg.
Als een kring op het water.
Als een stollend stukje tijd in de tijd.
(uit jaarverslag 2003 Onroerende Voorheffing)