Article

LT

Mainstream media maken geen onderscheid tussen gele hesjes en 'casseurs'

ID: 201812031241

Het geweld tijdens het afgelopen weekend in Parijs wordt door klassieke media, waaronder De Standaard, toegeschreven aan 'betogers' en 'gele hesjes'.
Een gevolg van zo'n ongenuanceerde berichtgeving brengt de beweging van de 'gele hesjes' in diskrediet. En wil dat nu net het doel zijn van de 'casseurs'. Deze taktiek is al decennia bekend. Indien de gele hesjes geen eigen ordedienst inrichten en geen leiders aanduiden, dan is de beweging ten dode opgeschreven.
Het is niet voldoende de technieken van de sociale media te kennen, er is ook nood aan tactische kennis van de revolte en het organiseren daarvan.