Article
Article 201901011788: Kinderen van de kolonie, Seizoen 1, Aflevering 6, 1/1/2019: Beeldvorming en mythes

TESSENS Lucas

Kinderen van de kolonie, Seizoen 1, Aflevering 6, 1/1/2019: Beeldvorming en mythes

ID: 201901011788

In deze aflevering worden een aantal boeken vermeld die het lange stilzwijgen van Belgische historici doorbreken:
Als een wereld zo groot waar uw vlag geplant staat (1986)
Van Groenweghe, Rood Rubber (1985)
Hochschild, De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo (1998)
Ludo De Witte, De moord op Lumumba
Rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie omtrent de moord op Lumumba (2000).
De makers van de documentaire hebben hun huiswerk over het boekenaanbod ronduit slecht gemaakt. Immers, het zijn de belangrijke werken van Jules Marchal (die in het begin onder de schuilnaam Delathuy publiceerde) geweest die Hochschild tot de publicatie van zijn bestseller hebben gebracht. Dat Marchal eens temeer verzwegen wordt als belangrijk auteur, roept vragen op bij de intellectuele eerlijkheid van de programma-makers.
In zijn dankbetuiging schrijft Hochschild letterlijk het volgende: "Ik ben in het bijzonder veel dankbaarheid verschuldigd aan de twee grootste wetenschappers m.b.t. deze periode, de antropoloog Jan Vansina en de historicus Jules Marchal. (...) Ik kan hen niet genoeg danken." (352)
Een waarheidslievende geschiedenis van Congo begint bij respect voor de bronnen en de bronnen van de bronnen.

Wij hebben een tweede bemerking bij deze aflevering. De ondervraagden hebben de grootste moeite om een definitie van 'kolonialisme' te formuleren. Waarom durft men de notie 'misdadig kapitalisme' niet in de mond nemen? Klinkt dat te politiek? De ware aard van het kolonialisme onthullen behoort tot de taboes van de gedweeë historici, die vaak hebben meegewerkt aan de rozige mythes. Decennialang behoorde ook de Belgische geschiedenis van de 19de eeuw met zijn kapitalistische excessen en de uitbuiting tot de taboesfeer. Hoelang nog dulden wij boeken van zogenaamde historici die de feiten verhullen en propaganda spuien? En wanneer onthullen wij de MECHANISMEN die dat alles mogelijk maakten en nog maken? Van de academische opleidingen tot de politiek van uitgeverijen. Welke druk ondervonden die kringen en van wie ging de druk uit? Welke kopij werd geweigerd en op welke gronden (of drogredenen)? Er is nog werk aan de winkel.