Article

LT

Een bijdrage aan het debat: kolonialisme in de ogen van Gerard Walschap: 'De zwarten denken dat al wat de blanke doet uitsluitend dient om hemzelf rijk te maken en dat hij anders absoluut niets voor hen zou doen.'

ID: 201902210138

"De zwarten denken dat al wat de blanke doet uitsluitend dient om hemzelf rijk te maken en dat hij anders absoluut niets voor hen zou doen." (zegt Johannes). Van 27 maart tot juli 1951 reisde W. met een reisbeurs van het Ministerie van Koloniën door Congo waar hij ook een aantal lezingen hield. Naar eigen zeggen was het voor hem de mooiste reis van zijn leven die ook voor een vernieuwing in zijn schrijverschap zorgde. Die reis vormde de aanleiding voor zijn roman 'Oproer in Congo' (1953) die als een hoogtepunt binnen de Vlaamse koloniale literatuur wordt gezien. Walschap doorprikt brutaal de koloniale mythe, opgebouwd met veel propaganda, waaraan zo velen hun medewerking verleenden. In 1954 bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor koloniale letterkunde.

Land: COD