Article

CONGRES COLONIAL (met noot van Lucas Tessens)

Congo Belge: Congrès Colonial: La mortalité indigène et l’hygiène

ID: 193012060861

Hierbij een uittreksel uit Rapport 3ième Congrès Colonial National van 6 en 7 december 1930: ‘La mortalité indigène et l’hygiène’.

Enkele bemerkingen hierbij:
1) Naar mijn mening zijn in de pro milles van de mortaliteit (Katanga, 1928) op p. 72 geen ‘accidents de travail’ opgenomen maar enkel ziektes;
2) Op p. 74 is er sprake van ‘surmenage industriel’ (étude dr Trolli), dus rechtstreeks toe te schrijven aan de kolonisatie door industriëlen;
3) Het rapport maakt een opvallend onderscheid tussen ‘indigènes’ en ‘travailleurs’ (p. 78 e.v.), m.a.w. resp. niet-productieven en productieven;
4) Het decreet van 16 maart 1922, art. 13 aangaande voordelen buiten het loon (rantsoenen, huisvesting, slaapplaats) is van het liberale type;
5) In globo is er slechts sprake van ‘assistance médicale’ bij de trusts Forminière, Kilo-Moto, Huileries du Congo Belge, UMHK, Cominière, Socol, Vicinaux, Linéa (p. 87, vn 1);
6) Op p. 88-89 een overzichtje van wat andere kolonies doen op het vlak van medische opleidingen;
7) Op p. 90 wordt verwezen naar de Conférence médicale van 1929 waar een hogeschool voor ‘médecins indigènes’ werd voorgesteld maar als prematuur werd beschouwd;
8) De missiescholen zouden hun beste elementen kunnen aanduiden om door te stoten naar een opleiding voor ‘médecins auxiliaires noirs’ (p. 91);
9) Het merkwaardige verzet (‘réserves’) van commissielid Dr Brutsaert en zijn motieven: de zwarte hulpgeneesheer zou misbruik kunnen maken van zijn autoriteit (p. 92-93).
©MERS

Land: COD