Article

LT

1921: Congrès Colonial National (CCN) et son Comité Permanent (CPCCN)- structure

ID: 192100001478Noteer dat het CPCCN een veertiendaags 'Bulletin' uitgaf.
De 'Rapports' en de 'Comptes Rendus' van de congressen zijn uitstekende bronnen om het Belgisch kolonialisme te analyseren. Zij reflecteren de bekommernissen van een voornamelijk Brusselse elite.
Die bekommernissen fluctueren samen met de conjuncturele toestand.
Tijdens de crisisjaren dertig is er vooral aandacht voor de industrie en de infrastructuur. In betere jaren krijgt ook de situatie van de inboorlingen aandacht.
Opvallend is wel dat het Belgische koningshuis blijft hameren op het verbeteren van het lot van de Congolezen. Vooral kroonprins Leopold (de latere Leopold III) komt op voor de verbetering van hygiëne en ziekenzorg.

Land: COD