Article

NN

11 april 1941: Capelle haalt bij Romsée dossier Hendrik Baels op

ID: 194104110961

'Op 24 maart 1941 vergaderden de secretarissen-generaal opnieuw. Unaniem droegen ze ditmaal de kandidatuur van Romsée voor, op Binnenlandse Zaken. Op 31 maart werd zijn kandidatuur door de Duitsers aanvaard, (...)
'Reeds op 11 april 1941 ontving secretaris-generaal Romsée het bezoek van Capelle. De secretaris van de koning kwam het dossier opvragen over de ontzetting van Hendrik Baels uit zijn ambt van gouverneur van West-Vlaanderen. (noot 288). Maar dat is een ander verhaal.'
bron: 201711181857: 663-664