Article
Article 201600008812: VERSCHENEN -  Alles is water. 2000 jaar Europese riviervaart

DE DECKER Marc

VERSCHENEN - Alles is water. 2000 jaar Europese riviervaart

ID: 201600008812

Vuistdikke paperback, in-8, 591 pp., illustraties, foto's, prenten, kaartjes, tabellen, eindnoten per hoofdstuk, bibliografie. Op pagina 562 vinden we een interessante tabel met markante data van rivierverdragen van 1215 (Magna Charta) tot 1995 (Verdrag van Antwerpen - Scheldeverruimingsverdrag) en 2002 (Verdrag van Kranjska Gora - Sava Kaderovereenkomst - vrijheid van scheepvaart). Het boek vult een gat in de historiografie inzake binnenscheepvaart.

De inhoud: ‘Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l’on veut aller’, schreef de Franse filosoof en wiskundige Pascal. Zijn Britse tijdgenoot, ‘the water poet’ John Taylor beschreef ze als the ‘cherishing veines of the body of every Countrey, Kingdome, and Nation’. Het zijn slechts enkele citaten die het aanzienlijk belang weergeven dat internationale rivieren en het gebruik ervan voor transportdoeleinden in de politieke en economische geschiedenis van Europa hebben gespeeld en tot op de dag van heden nog steeds spelen.
Dit boek analyseert deze geschiedenis over een periode van ruim 2000 jaar, van de tijd van de Romeinen tot op heden. Het beschrijft de eeuwenlange strijd tussen steden en staten om de heerschappij over de rivieren, met de meer dan 200 jaar durende sluiting van de Schelde als triest culminatiepunt en de ommekeer met het Scheldedecreet in 1792, in het zog van de Franse Revolutie, met afkondiging van vrije scheepvaart voor alle ingezetenen van oeverstaten. Het sindsdien in de internationale orde erkend beginsel van de belangengemeenschap van oeverstaten, heeft niet belet dat de strijd om het vrij gebruik van rivieren ononderbroken is verder gegaan. Sinds vijftig jaar zijn ook de Europese Instellingen zich in deze strijd gaan mengen en hebben zij er een nieuwe dimensie aan gegeven.

De auteur: Marc De Decker (°1961) studeerde rechten en maritieme wetenschappen. Sinds ruim dertig jaar is hij als advocaat en voorzitter van de Federatie van de Belgisch Binnenvaart nauw betrokken met de ontwikkelingen in de scheepvaart. Tevens is hij docent aan de UGent, waar hij de cursus European International River Law doceert. Hij schreef verschillende boeken en bijdragen over de riviervaart en ontving voor zijn boek over Europees Internationaal Rivierenrecht in 2015 de prijs van de Stichting François Génicot. Het huidige werk is het resultaat van vele jaren opzoekingswerk.


Land: INT