Article

VLIEBERGH E. Prof Dr

Bespreking van het boek 'La Propriété foncière en Belgique' van E. Vandervelde, in: Revue Sociale catholique, juni 1901

ID: 19010009

E. Vliebergh bespreekt breedvoerig het werk van M. Van der Velde: La propriété foncière en Belgique. Hij toont hoe er meer dan goede wil noodig is om tot het besluit te komen waartoe de schrijver geraakt: het collectivisme. Hulde brengende aan wat er goeds is in deze studie wijst hij op de vele punten die in 't duister blijven. Hij verwijt aan schrijver zijne onachtzaamheid wat statistieken betreft, niet minder dan 23 onnauwkeurige getallen heeft hij in 't boek gevonden. Noot LT: Revue Sociale catholique verscheen van 1894 tot 1909.