Article

CORBEELS P.

1796: Manier en gebeden om misse te hooren zonder priester

ID: 17960001

afbeelding van dit boek in 19890043: 194; te bezichtigen in het Taxandria-museum te Turnhout