Article

LT

Belgische verkiezingen: niets aan de hand: alle kopstukken behouden hun zetel

ID: 201905271250

Aanvulling dd. 20190529 na analyse van de uitslagen en de ingenomen egelstellingen door de diverse partijen:
Wij verwachten ons aan volgend SCENARIO:
1. Vorming van de onderscheiden deelregeringen;
2. Vruchteloze pogingen om een federaal informateur het veld in te sturen;
3. De onderhandelingen over de vorming van een federale regering komen bijgevolg niet van de grond; men slaagt er zelfs niet in sneuvelteksten te concipiëren;
4. Vaststelling van een 'non possumus' om een federale regering te vormen;
5. Blokkering en implosie van de regering in lopende zaken;
6. Vestiging van een 'de facto' confederalisme met grote onduidelijkheid over het defensiebeleid, het Europees en het buitenlands beleid;
7. Toenemende druk van de EU en NATO om tot een regeling te komen;
8. Aanduiding van een federaal zakenkabinet.