Article

LLB

NMBS: 81% van de reizigers wenst dat er nog een loket is in de stations

ID: 201911010149

Het lijkt een banaal bericht.
Toch is het impliciet een afwijzing van een blind en anoniem bedrijfsmodel dat er enkel op gericht is om dienstverlening te vervangen door machine-gestuurde transacties.
Zo'n bedrijfsmodel dient enkel de dividenden van de aandeelhouders, niet de rechtmatige belangen van de reizigers of de NMBS-werknemers.