Article

LT

Het Franse pensioendebat zal ook in België de tongen losmaken

ID: 201912091257

Enkele vragen voor de Belgische context:
Is een pensioen waarmee je de rusthuisfactuur niet kunt betalen ethisch aanvaardbaar?
Wat als je de medicijnen niet kunt betalen?
Moeten we de rusthuizen maximumprijzen opleggen?
Welke spanning is aanvaardbaar tussen hoge en lage pensioenen?
Hoe moeten we omgaan met een differentiële levensverwachting? Want rijken worden ouder dan armen.
Een hoog inkomen geeft kansen om een spaarpot (en pensioensparen) voor de oude dag aan te leggen. Een laag inkomen laat dat niet toe. Hoe breng je dat in rekening?
Als de pensioenen niet meer kunnen uitbetaald worden, in hoeverre is dan een fiscaal beleid waarbij de 'superrich' stelselmatig bevoordeeld worden, daaraan schuldig en hoe zet je dat recht?
Bouwen we een rechtvaardig en solidair pensioenstelsel uit of is het ieder voor zich?