Article

nws

Vredesprijs: Pax Christi mag Brigitte Herremans niet vieren in Kazerne Dossin. Joodse gemeenschap verzet zich.

ID: 201912130949

Herremans zou een 'rabiate anti-Israëlische activiste' zijn, aldus het Forum van Joodse Organisaties.
Kritiek op Israël wordt weer eens verward met antisemitisme.
En waar blijft het gezond verstand in dezer?

Hieronder een voorstelling van Herremans door Pax Christi:
Brigitte Herremans
Midden-Oostenexpert Brigitte Herremans wordt door media, academische wereld en middenveld vaak geconsulteerd voor haar genuanceerde duiding bij de conflicten in die regio. Daarmee is al één aspect belicht waarvoor zij de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ ontvangt: haar manier van kijken en spreken getuigt van een verlangen om de conflicten in het Midden-Oosten te doorgronden en zo eerlijk mogelijk te duiden. Dankzij diepgaande studie vormt Herremans zich een evenwichtig beeld van wat er zich afspeelt. Respect voor het internationaal recht fungeert daarbij als permanent richtsnoer.

Haar passie voor de rijke geschiedenis van het Midden-Oosten, voor de al even rijke cultuur en – niet het minst – voor de mensen die er wonen, leidde haar naar studies Oosterse Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels Hebreeuws) en Internationale Politiek. Tijdens haar studies reisde ze vaak naar het Midden-Oosten. Ze studeerde tevens in Jeruzalem en in Caïro. Ze verstaat de kunst om op een innemende manier relaties aan te knopen, steeds ingetogen en luisterbereid. In haar jobs ontwikkelde zij deze houding en visie verder, wat maakte dat zij goede relaties uitbouwde met politici en journalisten, met beleidsmensen, mensenrechtengroepen en activisten in de betreffende regio, maar dat zij ook een graag geziene begeleidster was van talloze vredestochten en missies naar Israël-Palestina. Haar kritische houding ten opzichte van de politieke gang van zaken in Israël en het Midden-Oosten wordt gevoed door een grote liefde voor de regio. De weigering – in 2016 – van toegang tot Israël voor 10 jaar is dan ook een bijzonder spijtige zaak. Dit gebeurde vlak voor de publicatie van het boek dat ze samen met Ludo Abicht schreef: Israël & Palestina. De kaarten op tafel. Ze schreef recent De mens in opstand. Hoe verhalen de strijd voor mensenrechten voeden. In 2010 ontving Herremans de titel van ‘Vredesvrouw’, overhandigd door de Vrouwenraad.

Brigitte Herremans was tussen 2002 en 2017 beleidsmedewerker rond het Midden-Oosten bij Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen. In 2017 en 2018 werkte zij ook als beleidsmedewerker Midden-Oosten en Noord-Afrika bij BOZAR, waar ze verbonden blijft aan de leerstoel Mahmoud Darwish. Sinds september 2019 werkt zij als vorser aan het Mensenrechtencentrum van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verricht naar de rol van kunst in het conflict in Syrië.

Land: BEL
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL