Article

TESSENS Lucas

Excuses aanbieden aan Congo ? Niet in mijn naam

ID: 202001040913

'Ik hoop dat koning Filip dit jaar, opnieuw op 30 juni, naar Congo zal gaan om daar de excuses van het Belgische volk aan te bieden’, schrijft Nadia Nsayi in De Standaard van 4 januari 2020.
Dat is een vrijgeleide voor de echte verantwoordelijken van de wandaden van de kolonisatie.
Zonder een diepgaande analyse van wat kolonisatie nu eigenlijk (geweest) is, zijn excuses van het Belgische volk volstrekt waardeloos.
Laat het ons eens hebben over de roofzucht van de monarchie en de hebzucht van de koloniale trusts, dan komen we al dichter in de buurt van wie zijn excuses moet aanbieden. Daarvoor is het nodig in de economische geschiedenis van Congo te duiken.
Dan zal blijken dat een tiental families de volle verantwoordelijkheid draagt voor de koloniale uitbuitingspolitiek. Tot op vandaag plukken zij via de opgebouwde vermogens de vruchten daarvan.
De winst privatiseren en de schuld collectiviseren, we hebben er mooi genoeg van. Ook wat Congo betreft.

Gepubliceerd in De Standaard van 20200107: