Article

OECD - KEY TABLES

2009: Gender equality - Female Genital Mutilation (FMG) - hoofddoekgebod - burgerrechten - recht om grond te bezitten - recht om vrije te bewegen - recht om bankleningen aan te gaan - burgerlijk recht - vrouwenrechten worldwide - gelijkheid tussen man en vrouw

ID: 200900004593

Land: INT