Article

GOBLET Marc c.s. (PS)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, teneinde de werkgelegenheid te vrijwaren door bij een collectief ontslag de werknemers beter te beschermen (ingediend door de heer Marc Goblet c.s.)

ID: 201911082689

Land: BEL