Article

persbericht Open-Vld

22 mei 20 Uitslagen voorzitters- en bestuursverkiezingen Open-VLD

ID: 202005221457

De uitslagen van de interne verkiezingen bij Open Vld voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur zijn bekend. Egbert Lachaert behaalt 61,03%, Bart Tommelein 29,74%, Els Ampe 7,31% en Stefaan Nuytten 1,92%. Egbert Lachaert is dus in één ronde verkozen als voorzitter.

Van dinsdag 19 mei 13u tot vrijdag 22 mei 12u konden 54.162 stemgerechtigde leden van Open Vld hun keuze maken tussen vier kandidaat-voorzitters en maximaal twintig van de 116 kandidaten aanduiden voor het nationale partijbestuur. De stemming verliep online en telefonisch en alle verrichtingen stonden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 16.129 leden brachten een geldige stem uit, 98 leden stemden blanco.

De uitslag van de voorzittersverkiezing:

Egbert Lachaert: 9.784 stemmen, 61,03%
Bart Tommelein: 4.768 stemmen, 29,74%
Els Ampe: 1.172 stemmen, 7,31%
Stefaan Nuytten: 307 stemmen, 1,92%
Egbert Lachaert is dus verkozen in één ronde.

De volgende twintig kandidaten voor het partijbestuur behaalden de meeste stemmen en zijn rechtstreeks verkozen:

Alexander De Croo: 12.051
Egbert Lachaert: 9.078
Maggie De Block: 7.974
Bart Somers: 7.081
Patrick Dewael: 6.800
Vincent Van Quickenborne: 6.696
Herman De Croo: 6.108
Mathias De Clercq: 5.534
Gwendolyn Rutten: 5.253
Francesco Vanderjeugd: 5.153
Karel De Gucht: 4.973
Lydia Peeters: 4.849
Hilde Vautmans: 4.700
Sven Gatz: 4.683
Jean-Jacques De Gucht: 4.636
Willem-Frederik Schiltz: 4.438
Dirk Sterckx: 4.133
Marino Keulen: 4.091
Dirk Van Mechelen: 3.676
Els Ampe: 3.440
Omdat Alexander De Croo de meeste stemmen achter zijn naam kreeg, is hij conform de statuten de eerste ondervoorzitter.

Volgens de statuten moet elke provincie vertegenwoordigd zijn door twee niet-mandatarissen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door één niet-mandataris. Daarom wordt het nieuwe partijbestuur aangevuld met volgende niet-mandatarissen:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voor de provincie Limburg: Frank Dewael, Frederick Vandeput en Laurence Libert (evenveel aantal Limburgse stemmen en dus beiden toegevoegd)
Voor de provincie Vlaams-Brabant: Patricia Ceysens en Irina De Knop
Voor de provincie West-Vlaanderen: Sabien Lahaye-Battheu
Egbert Lachaert is als partijvoorzitter ook automatisch voorzitter van het partijbestuur. Hij wordt opgevolgd in het partijbestuur door Stephanie D’Hose
Het nieuwe statutaire partijbestuur telt dus 28 leden, inclusief de nieuwe voorzitter Egbert Lachaert.