Article

LT

Kolonialisme beschouwen als een RAUW KAPITALISTISCH SYSTEEM. Dat moet de boodschap zijn.

ID: 202006101312

Leopold II was weliswaar een hoofdrolspeler maar geen uitzondering.
Wij pleiten voor het behoud van de standbeelden als aanknopingspunt voor een debat over uitbuiting, en kolonialisme in het bijzonder. Dan komen ook de koloniale trusts in het vizier.
Van daaruit kunnen we dan komen tot een aanpassing van ons buitenlands beleid, en Afrika en Congo in het bijzonder. Want in feite is het kolonialisme nooit gestopt, het heeft een andere gedaante aangenomen.