Article

Arnon Grunberg in De Standaard

OPINIE DEKOLONISATIE: Ook België ontkomt niet aan herstelbetalingen

ID: 202008011400

Naar onze mening slaat Grunberg de bal mis wanneer hij zegt dat België - dus de Belgen zonder onderscheid - moeten opdraaien voor herstelbetalingen aan Congo.
Dan gaat hij voorbij aan de werkelijke beneficiënten van de uitbuiting in Congo. Die zullen dat graag horen.
En dan nog iets: zolang de Westerse regeringen dictatoriale regimes in Afrika (en elders) blijven steunen, is het dweilen met de kraan open.