Article

LT

Loonafslanking en dividenden

ID: 202008032252

Uit een besloten aandeelhoudersvergadering waarvan geen notulen werden gemaakt.
'We gaan het personeel vragen om 15 procent loon in te leveren. Om onze concurrentiepositie veilig te stellen. Enfin, u kent dat verhaal al. Tegelijk kondigen we aan dat er dit jaar geen dividenduitkering zal zijn. U moet dit jaar dus een inspanning doen. Voor de volgende jaren zijn de winstvooruitzichten goed tot zeer goed en de loonmatiging zal daarbij helpen want in het overleg met de vakbonden gaan we vanaf volgend jaar slechts met mondjesmaat - of helemaal niet - loonsverhogingen toestaan. Het zal jaren duren eer we weer het huidige loonpeil bereiken. Dat komt dan weer de dividenduitkering ten goede. De coronacrisis wordt alzo een uitgelezen kans om terug greep te krijgen op het loonoverleg. Bovendien blijft de delokalisatie van onze industriële tak naar Polen op de agenda staan.
De voorzitter zal u dan ook vragen om binnen enkele weken de uitgestippelde 'policy' goed te keuren tijdens de algemene vergadering. Uiteraard zullen hierover geen publieke verklaringen worden afgelegd.
Zijn er nog vragen ?'

Land: BEL
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL