Article

TESSENS Lucas (foto)

Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth (Brecht)

ID: 202101101702Abdijlaan 9 te 2960 - Brecht.
De abdij produceert (of laat produceren) onder de merknaam TRAPP sinds 1964 abdijproducten en dan vooral zeep- en verzorgingsproducten vermengd met trappistenbier van Westmalle.
In deze grote ommuurde abdij leven en werken nog 24 zusters.

De abdijgemeenschap is een gemeenschap van trappistinnen. Samen met hun broeders, de trappisten, vormen zij de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (o.c.s.o.). Zoals de broeders en zusters Cisterciënzers van de gewone observantie en de Benedictijnen volgen zij de Regel van Sint-Benedictus .

Deze in 1950 gestichte abdij is formeel gezien geen verderzetting van de Abdij van Nazareth te Lier, opgeheven in januari 1797. Toch is zij dat in de hoofden van vele mensen wél.

De eerste dertien zusters kwamen over van de Abbaye de Soleilmont (Fleurus)

zie vooral: 750 jaar Abdij van Nazareth (Lier, 1235-1797) en daarin de bijdrage van Zuster Paula Sunaert, o.c.s.o., p. 96 e.v.

Land: BEL