Article

LT (foto)

langs het kanaal van Schoten - Turnhout - Dessel (in Schoten nabij de jachthaven)

ID: 202101241442Vroeger werd het kanaal ook wel 'Kanaal Antwerpen-Turnhout' genoemd.
De graafwerken startten in 1844 en het kanaal was over zijn totale lengte (63,3 km) voltooid in 1875.
Volgende gemeenten liggen op het traject: Schoten (met een complex van 9 sluizen) - Sint-Job - Brecht - Sint-Lenaarts - Rijkevorsel (met sluis nr 1) - Beerse - Turnhout - Ravels - Arendonk - Dessel. Het kanaal is bevaarbaar tot 600 T.


Seghers' Schippersatlas (1931) vermeldt heel wat steenbakkerijen die langs het kanaal gelegen waren. zie de extra foto's en scans
Vanaf het einde van de 19de eeuw speelde het kanaal (vaart) een rol in de afvoer van straat- en huisvuil van de stad Antwerpen. Dat gebeurde met 18 mestschuiten. Het mest werd o.m. gebruikt op de proefvelden van de stad, gelegen te Brecht en te Rijkevorsel. Zie DE BEUKELAER, Ontginning der heiden in de Kempen (1899) en het werkje van Detiege (1962)

Land: BEL