Article

LT

Abbaye du Coudenberg - Abdij van Koudenberg - Brussel (Naamsestraat, aanleunend tegen koninklijk paleis) - Augustijnen - Statenabdij (na 1770) - gesticht in 1313, afgeschaft in 1786 - wordt daarna administratief gebouw

ID: 200500770001

Naamsestraat 4, 6, 8, 10-12

Beschermd sinds 26 april 2018.
In het Rijksarchief bevinden zich stukken waaruit wij opmaken dat Koudenberg zeer laat een Statenabdij moet zijn geworden.
74 /7 Memories ten gunste van de opname van de abdij van de Koudenberg in de
Staten, ca. 1770 (3 katernen)

De Schepper (19420054: 213) vermeldt 1786 als jaar van de afschaffing en voegt eraan toe dat dat gebeurde met goedkeuring van de abt en zijn gemeenschap.
Wij volgen De Schepper omdat die verwijst naar archiefstukken.

zie ook MEGANCK Marc, CLAES Xavier (2009), Le patrimoine monastique en région bruxelloise. Intégration dans la ville comtemporaine, p. 154. Deze bron geeft 1162 als stichtingsjaar.
zie ook: 19890085:146-159 (kloosterinplantingen) en 196-211 (grootgrondbezit)

Land: BEL