DE VOS Alex

Bibliografie van de Belgische binnenscheepvaart. Deel II: 1951-1970

Gebrocheerd, 101 pp., 13x18 cm. Noot LT: Volume 1 bespreekt de periode 1830-1950, Volume 2: 1951-1970.

DE VOS Alex@ wikipedia

€ 15.0