VAN MIEGROET M. Prof Dr Ir, COGGE W.

Het natuurgebied in een industriële omgeving. Het natuurpark Scheldeland

Pb met flappen, 91 pp., enkele illustraties, tabellen (bebossing, demografie, landbouwgronden, etc)

VAN MIEGROET M. Prof Dr Ir, COGGE W.@ wikipedia

€ 20.0