LUYKX Theo Prof. Dr

Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925)

Hardcover, linnen, stofwikkel, grote in-8, 332 pp. Geïllustreerd met zwartwitfoto's. Uitgebreid en nuttig notenapparaat, bibliografie en index. Alfons Van de Perre: geboren te Geel op 13/7/1872, overleden te Wijnegem op 4/8/1925. Een puike biografie, met een indrukwekkende bronvermelding, over een Vlaams boegbeeld. Onmisbaar voor het begrijpen van de origines van de Vlaamse beweging. Van de Perre pleitte voor eenheid tussen de Vlamingen en bestreed de onderlinge verdachtmakingen, een zo typische kwaal in Vlaanderen, aldus TL. VDP gebruikte zeer dikwijls de zinsnede: "Wij hebben beters te doen dan eigen strijdgenoten aan te vallen." (p. 27) Noot LT: VDP was medestichter van het dagblad De Standaard en bezat 103 van de 599 aandelen. VDP was een tijd- en geestesgenoot van Emiel Vliebergh (1872-1925), in hetzelfde jaar geboren, in hetzelfde overleden.

LUYKX Theo Prof. Dr@ wikipedia

€ 15.0