VAN BOGAERT E.R.C. Prof Dr

Volkenrecht

Hardcover Originele paarse linnen band met goudopdruk op rug. 607 pp. Index Bibliografie. Noot LT: Van Bogaert (°5/9/1919) was van 1945 tot 1946 (zeer jong) substituut-krijgsauditeur te velde. Zijn optreden vindt dus aansluiting bij dat van Ganshof van der Meersch. Vanaf 1949 docent en later gewoon hoogleraar aan de RU Gent. In 1960 buitengewoon hoogleraar aan de VUB. Later gecoöpteerd senator voor de BSP. Later eerste ondervoorzitter van de Senaat. Hij doceerde en gaf voordrachten aan de universiteiten van Rijsel, Amsterdam, Krakau en Leiden. Referentiewerk met heel wat aandacht voor het geschiedkundig aspect van het volkenrecht.

VAN BOGAERT E.R.C. Prof Dr@ wikipedia

€ 50.0