CRAB J., VAN UYTVEN R., VAN BUYTEN L. Dr,

De glans van Prémontré. Oude kunst uit Witherenabdijen der Lage Landen. Tentoonstellingscatalogus. Abdij van Park-Heverlee, 15/9 tot 11/11/1973

Wrappers, stofwikkel, 8vo, 384 pp, 49 buitentekstplaten, kaartjes van de uitstraling van prémontré. 402 items in het catalogusgedeelte. Noot Lucas Tessens: Onze speciale aandacht ging naar de bijdrage van Van Buyten, 'Van onttakeling tot nationalisatie 1750-1796', waarin het grondbezit van de abdijen wordt belicht. VB stelt vast dat tot 1780 de abdijen als melkkoeien dienden voor de centrale regering. Het goederenbezit van de abdijen groeide tot 1753 toen de niet-gemortiseerde onroerende goederen ofwel binnen één jaar verkocht moesten worden of onderworpen werden aan een zware staatsbelasting. (p. 77) Belangrijke catalogus.

CRAB J., VAN UYTVEN R., VAN BUYTEN L. Dr, @ wikipedia

€ 30.0